top of page
Skygge bakgrunner blaa.png

TJENESTER

Kurs, foredrag og workshops

Vi leverer kurs, foredrag og workshops innen flere fagfelt. Velg om vi skal komme til deg, eller om vi skal arrangere alt fra lokaler og invitasjoner til gjennomføring av selve arrangementet.

Rådgivning

Hos oss får du rådgivning innen flere fagfelt. Vi kan bistå som rådgiver i din ledergruppe, eller bare i enkle møter. Vi stiller også som rådgiver gjennom hele prosesser for å hjelpe bedriften til både å etablere gode mål og å videre effektivt nå målene som er satt.

Sertifisering

Vi leverer prosess og veiledning til kvalitet og systemoppbygging. Våre rådgivere kjenner prosessene og hva som skal til for at du når sertifiseringsmålet.

Hvordan vi hjelper deg

Kvalitet- og systemoppbygging

Våre konsulenter har lang fartstid innen sertifisering og systemoppbygging. Vi leverer bistand opp mot sertifisering og rådgivning innen blant annet ISO, LEAN, EMAS og JIT.


Les hva en av våre kunder sier her.

Rekruttering

Gode ledere er noe av det viktigste for en bedrift som ønsker vekst. Vi kan tilby deg noen av regionens beste på rekruttering av ledere og nøkkelpersonell.

 Forretningsutvikling 

Et godt, gjennomarbeidet grunnlag og gode folk er essensielt for at utvikling og endring i en bedrift skal være god og varig. 

Vi hjelper deg på veien med strategiutvikling, coaching av ledere, organisasjons- og salgsutvikling og teamutvikling/teambuilding.

Les hva våre kunder sier om Lederutvikling og Organisasjonsutvikling

Styrearbeid

Sikre deg et styre som spiller de aller beste ballene inn til bedriften!

Våre konsulenter har god erfaring med styrearbeid og kan bistå enten som rådgivere inn i styret eller ta på seg hele styreverv.

Transaksjons-rådgivning

Hvordan og når det er lurt å kjøpe, selge eller knytte sammen selskaper?

Vi bistår med rådgivning i forhold til selskapsstruktur og verdivurdering, samt bistand til kjøp og salg av selskaper.

Sikkerhet

Salutis har konsulenter som er eksperter på sikkerhet og kan hjelpe bedriften med risikostyring og generell rådgivning mtp sikkerhet.

Vi bistår også med kurs og øvelser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Strategirådgivning

Hva består en god strategi av og hvordan kjører du prosessen rundt strategien på best mulig måte? 

Vi hjelper deg med solide strategiprosesser, forretningsutvikling, lederstøtte, eierstyring og styrearbeid, vekststrategier og

lønnsomhetsforbedringer.

Finansiell rådgivning

Våre konsulenter har mye fartstid innen økonomisk og finansiell rådgivning.

Få hjelp til å ta gode investerings- og finansierings-beslutninger. Vi hjelper deg gjerne også med generell økonomirådgivning og skatterådgivning

Psykososialt

Et godt sosialt klima på arbeidsplassen og god forståelse mellom leder og ansatte er essensielt for at bedriften skal fungere godt og lenge!

Vi kan bistå i vanskelige personalsaker, der kommunikasjonen mellom aktørene er låst og kan også hjelpe med faktaundersøkelse.

Hvilke fagfelt har vi kompetanse innen?

Våre konsulenter og samarbeidspartnere er noen av de mest erfarne i bransjen. Sammen leverer vi et bredt utvalg av fagfelt innen rådgivning og kursing for bedrifter. Sjekk under hva vi kan tilby.

bottom of page