top of page
Open Site Navigation
Quotation mark

Salutis Solutions greide å peke ut veldig kontrete ting ut ifra intervjuet, og mye av det var «spot on».  

Julie Øverland-Lie

Lie Overflate

Quotation mark

Salutis Solutions har bidratt til å bygge kompetanse på nye ledere og en helt ny ledergruppe. 

Inga Sørensen

Solør Renovasjon

Quotation mark

Lederne i alle våre selskap har gjennom prosessen skapt et bevisst forhold til kvalitet og ytre miljø (...) det er dette det blir størst resultater av.

Lars Øvergaard

KUNDEHISTORIER

Dette sier kundene våre

bottom of page