top of page

Statusanalyse og behovsanalyse: Ledelse og organisasjon

Julie Øverland er administrasjonsleder i Lie overflate og er spesielt opptatt av en sunn og effektiv drift. Hun brenner også for at folkene skal ha det bra mens de utfører arbeidet. «Det er viktig å ta vare på våre soldater i kampen mot rust!» Her er hennes kundehistorie:


Julie Øverland, administrasjonsleder i Lie overflate


Å se seg blind

Vi var oppmerksomme på at vi blir litt blinde på oss selv og vårt daglige arbeid, og hadde dermed behov for at noen utenfra kunne komme og peke på hvilke områder vi kunne jobbe bedre og mer effektivt. Vi trengte også en konkret oversikt på hva vi kan jobbe med fremover – nettopp for å få en fortgang i våre prosesser, hovedsakelig administrativt.


 

Lie Overflate er det naturlige valget innen overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse. De sørger for at stål og metaller blir beskyttet gjennom forbehandling og påføring av korrosjonsbeskyttende malingssystemer. De har systemer for alle typer ytre påkjenninger. www.lieoverflate.no


 


Fugleperspektiv

Vi valgte Salutis Solutions da vi bruker Salutis HMS som vår bedriftshelsetjeneste og Salutis Solutions tilbyr det vi hadde behov for.


Før oppstart av analysen var det litt utfordrende å vite hvem som skulle delta i statusanalyse og behovsanalyse: Ledelse og organisasjon, og selv om ikke alle nøkkelpersoner var med innledningsvis ble allikevel leveransen en god oversikt over bedriften og våre prosesser i fugleperspektiv. På denne måten ble det enkelt for oss å se hvor «knutene» våre var, og hvordan vi kunne løse de opp.


Dette gjorde de ved å forstå bedriften gjennom intervju og analyse av svarene, og resultatet var litt fascinerende. Salutis Solutions greide å peke ut veldig kontrete ting ut ifra intervjuet, og mye av det var «spot on». Det var fint å få tydelige og konkrete anbefalinger, for det er dette vi trenger når vi skal jobbe med dette i hverdagen. Eksempelvis er beslutningslogg noe vi har manglet - og det vi skal begynne vår forbedringsprosess med.

Effektivt og kostnadseffektivt

Det ble ikke brukt tid på det vi er gode på, noe som gjør analysen mer rettet mot å løse våre utfordringer. Det er veldig bra at opplegget kan gjøres digitalt via Teams, og at det blir brukt halve dager. På denne måten blir det både effektivt – og kostnadseffektivt.

Commentaires


bottom of page